Filozofski fakultet

Međunarodni naučni skup na temu književnosti za djecu u nauci: Profesorice UCG predstavile istraživanja
Dvije profesorice Univerziteta Crne Gore, doc. dr Dušanka Popović i prof. dr Dijana Vučković, predstavile su svoja istraživanja na naučnom skupu koji je organizovao Fakultet Pedagoških nauka u Jagodini, 14. maja 2021. godine, pod nazivom ''Književnost za decu u nauci u nastavi''.

Sedmi po redu skup, posvećen lingostilističkim, književnoteorijskim, književnokritičkim i metodičkim proučavanjima književnosti za djecu, održan je ove godine u onlajn formatu.

Doc. dr Dušanka Popović sa Filološkog fakulteta prezentovala je rad na temu ''Nova čitanja jednog lutka - Pinokio u svjetlu savremenih kulturoloških gibanja i digitalnog doba'', a prof. dr Dijana Vučković sa Filozofskog fakulteta predstavila je rezultate istraživanja realizovanog na temu ''Recepcija priče sa nenormativnom rodnom karakterizacijom likova od strane učenika petog razreda osnovne škole''.

Broj posjeta : 162