Filozofski fakultet

Platonova „vjerovatna priča“ i status nauke o svijetu - predavanje doc. dr Dušana Krcunovića na Univerzitetu u Ljubljani
U okviru realizacije bilateralnog projekta Filozofija nauke: naučni opis svijeta, mogućnosti i doseg saznanja koji realizuju Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani i Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, u srijedu, 2. juna u 18h, doc. dr Dušan Krcunović će održati onlajn predavanje pod nazivom Platonova „vjerovatna priča“ i status nauke o svijetu.

Link za predavanje i više detalja o njemu se može vidjeti na sljedećoj stranici:

https://filo.ff.uni-lj.si/obvestila/vablilo-na-predavanje-doc-dr-dusana-krcunovica

Broj posjeta : 122