In Memoriam: Prof. dr Zdravko Ivanović (1934–2023), redovni profesor Univerziteta Crne Gore
In Memoriam: Prof. dr Zdravko Ivanović (1934–2023), redovni profesor Univerziteta Crne Gore

Dana 16. 09. 2023. godine u Podgorici je preminuo dugogodišnji profesor Filozofskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr Zdravko Ivanović. Kolektiv Filozofskog fakuleta u Nikšiću s tugom je primio vijest o smrti prof. dr Zdravka Ivanovića, koga ćemo se sjećati s dubokim pijetetom, kao čestitog čovjeka, velikog prijatelja i istaknutog naučnog stvaraoca. Profesor Ivanović je više od tri decenije realizovao nastavu na grupi predmeta iz geografije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a ostaće upamćen kao stručan i posvećen profesor, predavač koga su poštovali studenti i kolege, čovjek koji je manirima intelektualca i profesionalca ostavio neizbrisiv ljudski, pedagoški i naučni trag u našoj državi i širem okruženju, pravi predstavnik znamenitih Kuča.  

Prof. dr Zdravko Ivanović, rođen je 16. juna 1934. godine u Podgorici, naselje Masline.  Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom mjestu (Titogradu), a geografske studije na Prirodno–matematičkom fakultetu u Beogradu, 1959. godine. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu magistrirao je 1970. godine. Doktorirao je 1973. godine na PMF u Beogradu, na temi „Urbano – geografska studija Nikšića“. Radni vijek počinje kao nastavnik u osnovnoj školi u Titogradu (1960–1961) i u Republičkom vijeću sindikata Crne Gore (1961–1965). U periodu 1965–1972. nastavlja pedagoški rad u osnovnoj školi u tadašnjem Titogradu, a od 1972. godine počinje univerzitetsku karijeru. Na Ekonomskom fakultetu u Titogradu radio je kao asistent (1972–1975), docent (1975–1982), vanredni profesor (1982–1988) i redovni profesor (1988–1992), gdje je realizovao nastavu iz Privredne geografije i Prostorne ekonomije. Krajem 1980–ih godina biva angažovan za realizaciju nastave iz predmeta Ekonomska geografija na tadašnjem Odsjeku za geografiju i istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, a potom i Saobraćajne geografije na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću izvodio je predavanja iz nekoliko regionalno–geografskih i drušveno–geografskih predmeta na Studijskom programu za geografiju i nakon penzionisanja, odnosno sve do početka 2010–ih gidina.

Tokom univezitetske karijere profesor Ivanović bio je: sekretar Katedre za ekonomsku politiku, sekretar Saveza geografskih društava Jugoslavije, sekretar Geografskog društva Crne Gore, član Predsjedništva Saveza geografskih društava Jugoslavije (SGDJ), član Komisije za naučni rad SGDJ, član Konferencije Saveza geografskih društava Jugoslavije, član Savjeta Ekonomskog fakulteta i delegat Vijeća udruženog rada SO Titograd. Bio je član predsjedništva Geografskog društva Crne Gore, član Srpskog geografskog društva i redakcije naučnog časopisa Instituta za geografiju „Godišnjak” u Nikšiću. Dobitnik je brojnih priznanja i odlikovanja: nagrade Oslobođenje Podgorice, Zlatne značke SRVSJ i Ordena zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom, a 2023. godine dodijeljena mu Zlatna plaketa Geografskog društva Crne Gore. Profesor Ivanović ostavio je vidan trag u geografskoj nauci, kao i u  prostornoj ekonomiji i ekologiji. U istraživačkim aktivnostima je posebnu pažnju poklanjao pitanjima privredne, regionalne i saobraćajne geografije, fokusirajući se na problematiku urbanizacije, regionalnog planiranja, ekologije i prostorne ekonomije. Proučavao je kriterijume, modele, metode, princiipe i predmetna određenja prostorne ekonomije, nastojeći da mnoga pitanja poveže sa konkretnim primjerima iz razvojne prakse u Crnoj Gori i Jugoslaviji. Imao je zapažena izlaganja svojih rezultata istraživanja na brojnim naučnim skupovima. Bio je član organizacionog tima nekoliko okruglih stolova i naučnih skupova.

Prof. dr Zdravko Ivanović napisao je oko 770 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima i 34 knjiška djela (udžbenike i knjige). Među brojnim bibliografskim jedinicama posebno treba pomenuti sljedeće knjige: Urbano–geografske promjene u razvitku Titograda (1974), Nikšić, urbano–geografska studija (1977), Gradovi – komunalni centri SR Crne Gore (1979), Ekonomska regionalna geografija Jugoslavije (1984), Razvoj gradova Crne Gore kroz urbanističke planove prije II svjetskog rata (1986), Geografija Crne Gore  (koautor) (1991), Prostorna ekonomija knj. I (1992) i knj. II (1995), Saobraćajna geografija (2000), Pleme Kuči (2005), Medun kroz vjekove (2006), Grad Duklja (Dokleja) kroz vjekove (2009), Stara varoš kroz vjekove (2012), Urbani razvoj gradova Crne Gore u Turskoj imperiji (2013) i dr.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Studijski program za geografiju

                                                                                                                                              Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.