Filozofski fakultet, 05.06.2017

Realizovana je studentska debata, inicirana od strane “Virtus-a”2. 06. 2017. god. je realizovana studentska debata na temu vraćanja smrtne kazne u pravni sistem Crne Gore. Udruženje studenata psihologije “Virtus” je iniciralo ovu aktivnost, a ista je realizovana u prostorijama Pravnog fakulteta. Na zanimljiv i sadržajan način su studenti prava(Pero Asanović, Petar Vučinić, Miladin Šaranović), psihologije(Anđela Simonović, Ksenija Koska) i sociologije (Đina Kontić) “ukrstili” argumentacije i demonstrirali važnost međuinstitucionalne saradnje, te senzitiranosti zajednice o pitanjima  ljudskih prava i zakona koji ih štite. Bogdan Lukić je bio moderator debate. Počasni gosti su bili dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Velimir Rakočević, i rukovodilac Studijskog programa za pihologiju, dr Jelena Mašnić.