Filozofski fakultet, 05.03.2019

Delegacija Filozofskog fakulteta UCG u Sloveniji u okviru bilateralnog projektaDelegacija Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore je u okviru realizacije bilateralnog projekta Crna Gora – Slovenija, “Vrednovanje geodiverziteta planinskih područja Crne Gore i Slovenije” bila u radnoj posjeti Filozofskom fakultetu u Ljubljani, od 26. februara do 1. marta 

Delegaciju čine profesori Filozofskog fakuteta iz Nikšića prof.dr Goran Barović, rukovodilac projekta doc. dr Gojko Nikolić i saradnici u nastavi mr Duško Vujačić i mr Goran Grozdanić. 

Tokom boravka održano je više sastanaka na kojima je utvrđen redosljed postupaka koje je potrebno uraditi kako bi ovaj veoma vrijedan projekat bio realizovan, kao i više radnih posjeta važnim institucijama koje će biti uključene u realizaciju projekta. 

Crnogorsku delegaciju je primio dekan Filozofskog fakulteta u Ljubljaniprof. dr. Roman Kuharsa saradnicimaTokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj saradnji fakulteta kao i planovima za dalju saradnju.

Prof. dr Goran Barović je na ljubljanskom fakultetu održao predavanje o strukturi Univerziteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta u Nikšiću, dok je doc. dr Gojko Nikolić govorio o geodiverzitetu Crne Gore.

Delegacija je posjetila Institut za istraživanje krša u Postojni, koji je dio SANU, a primio su je dr Andrej Mihevc. On im je   predstavio dosadašnji rad instituta, trenutne projekte i neke od planova za buduća istraživanja.

Ovaj Institut predstavlja jednu od najznačajnijih institucija koje se bave istraživanjima krša u Evropi. Formiran je 1947. godine i trenutno ima 23 stalno zaposlena koji su angažovani na realizaciji projekata instituta.

U katastru instituta trenutno je obrađeno preko 13000 speleoloških objekata, a jedna od prepoznatljivih aktivnosti Instituta je i Međunarodna škola karsta koja je počela sa radom 1993. godine i svake godine okuplja istraživače iz cijelog svijeta.

Delegacija fakulteta je posjetila i Geografski institut “Anton Melik” gdje je razgovarano o budućoj saradnji, novim istraživanjima u Crnoj Gori i Sloveniji, pisanju radova i njihovom objavljivanju u časopisima koji su rangirani u međunarodnim bazama podataka. Institut ima sedam geografskih odjeljenja, i dio je SANU, na kojima je angažovano oko 30 zaposlenih. Institut radi na realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata.

Rezultat ove posjete je dogovor o nastanku i proširenju saradnje na naučnom i pedagoškom nivou, kao i realizaciji novih projekata.