Filozofski fakultet, 01.04.2019

Realizovana uvodna konferencija Erasmus + projekta KEYUvodna konferencija KEY projekta je realizovana u Podgorici 28. i 29. marta 2019. godine, u organizaciji Univerziteta Crne Gore, Zavoda za školstvo i JPU “Ljubica Popović”. Konferencijom je predsjedavao prof. dr Veselin Mićanović, koordinator KEY projekta za Univerzitet Crne Gore. U otvaranju Konferencije su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvjete CG, Univerziteta Crne Gore, ERASMUS + kancelarije u Crnoj Gori, Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Na samom početku, predsjedavajući konferencije se zahvalio svim prisutnim i pozdravio ih u ime sve tri partnerske institucije iz Crne Gore angažovane u projektu, a zatim je istakao značaj KEY projekta za kontinuirani profesionalni razvoj vaspitača u Crnoj Gori. Tom prilikom je istakao poseban značaj u otvaranju centara za učenje pri Univerzitetu Crne Gore i daljoj edukaciji vaspitača u praksi.

U ime Ministarstva prosvjete Crne Gore, konferenciju je otvorila mr Tamara Milić. Ona je istakla važnost ovakvih projekata u razvoju stručnih kompetencija vaspitača. Ministarstvo podržava svaki vid stručnog usavršavanja nastavnika i čini sve u polju ranog i predškolskog razvoja kako bi obuhvat djece bio što veći i vrtić bio dostupan cijeloj populaciji djece do polaska u školu.

Ispred Univerziteta Crne Gore, konferenciju je otvorila prorektorka prof. dr Nataša Kostić. Tom prilikom Prorektorka je istakla da Univerzitet Crne Gore u potpunosti podržava ERASMUS+ projekte i da je Univerzitet u prošloj godini, od 147 projekata koji su odabrani za finansiranje, učestvovao sa šest projekata od kojih je jedan kordinatorski.

U otvaranju Konferencije učestvovao je i Ranko Lazović, predstavnik ERASMUS+ kancelarije za Crnu Goru. Lazović je istakao važnost projekta i posvećenost svih subjekata u društvu razvoju profesionalizma i stručnih kompetencija nastavnika.

U ime koordinatora KEY projekta sve prisutne je pozdravila Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Ona je prisutne upoznala sa svim planiranim aktivnostima na projektu, broju partnerskih institucija i njihovim kordinatorskim ulogama u radnim paketima.

Tokom daljeg rada konferencije uslijedila je prezentacija predstavljanja aktivnosti na prvom radnom paketu (WP1). Tokom ove prezentacije predstavnici Univerziteta Crne Gore, nosioci ovog radnog paketa, su predstavili metodologiju usvojenog rada na polju istraživanja potreba vaspitača kad je riječ o KPR, kao i zakonskog okvira koji utemeljuje sve to. Predstavljene su i aktivnosti i postignuti rezultati na prethodnom sastanku u Pirotu gdje su učestvovale sve škole i fakultet koji se bave obrazovanjem vaspitača u Srbiji, Crnoj Gori i EU zemljama partnerima na projektu. Predstavnici EU partnerskih institucija predstavili su karakteristike KPR vaspitača u svojim obrazovnim sistemima. Data je uporedna analiza programa kontinuiranog profesionalnog razvoja u zemljama gdje se implementira projekat (Crna Gora i Srbija) sa EU zemljama, učesnicama na projektu.