Prvi poziv za predaju apstrakata za Međunarodnu konferenciju GEA International
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U ime organizatora Konferencije, zadovoljstvo nam je da objavimo PRVI POZIV ZA PREDAJU ABSTRAKATA, pozivajući za učešće sve zainteresovane kolege koji se bave pitanjima iz oblasti geo nauka, ekologije, ekonomije, ruralne arhitekture i kulturnim nasljeđem seoskih područja, životnom sredinom, šumarstvom i srodnim disiplinama.

Ova Međunarodna konferencija se organizuje sa ciljem da bude platforma međunarodne naučne diskusije o održivom rukovođenju prirodnih resursa, poljoprivredi i šumarstvu, a vezano sa pitanjima ekonomije i ekologije, ruralnim razvojem sa posebnim osvrtom na ruralnu arhitekturu i kulturnim nasljeđem seoskih područja, životnom sredinom i šumarstvom. GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference je osmišljena tako da okuplja i povezuje nauku, istraživanje, industriju, društvene koncepte i prakse.

Cilj konferencije je i da dijelom uradimo sintezu i nadogradimo rezultate regionalnih sastanaka, pružajući priliku razmjene iskustava među učesnicima sa svih meridijana; pri tom diskutujući o politikama koje mogu pomoći razvoju ekološke svijesti, poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja, agroekologije kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja.

Zvanični jezik konferencije, zbog međunarodnog karaktera naučnog skupa je engleski jezik.

Detaljne informacije postavljene su na web strani Konfrencije: www.gea.ucg.ac.me Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.