Elektrotehnički fakultet, 17.11.2017

Laboratorijska vježba 4Za Lab4 vježbu studenti se moraju pripremiti, tako što će samostalno odraditi simulaciju oba kola u LTspice-u i vidjeti kakve rezultate (oscilograme) mogu očekivati.

Na vježbi će se koristiti LM741, koga LTspice nema u svojoj biblioteci, tako da ga je potrebno dodati na sledeći način.

1. Preuzmite arhivu lab4.rar iz ove obavijesti i izvadite 3 fajla.

2. Fajl LM741.sub smjestite u folder "My Documents\LTspiceXVII\lib\sub" gdje su i ostali *.sub fajlovi.
Možda je na vašem računaru naziv putanje do foldera sub nešto drugačiji, poput "Temp\LTspiceXVI\..."

3. Fajl Lab4.asc smjestite gdje su i ostali asc fajlovi.

4. Kliknite na Lab4.asc i otvoriće se LTspice sa kolom kao sa priložene slike Lab4_pocetno_kolo.png

Ovo početno kolo ima:
- izvore napajanja Vcc i -Vee,
- operacioni pojačavač LM741 (sa spice direktivom .lib LM741.sub)
- dva pobudna generatora, za prvi dio vježbe 1200b/s i za drugi dio vježbe 115200b/s.
- spoj invertujućeg pojačavača na kome se mogu dobiti simulacioni rezultati i time potvrditi ispravnost spice modela za LM741.

Studenti treba, polazeći od datog, da naprave i simuliraju oba kola iz vježbe.
Studenti, koji dođu na lab vježbe nepripremljeni, neće dobiti bodove.
Za dodatna pojašnjenja postavite pitanje na facebook grupu "Elektronika".

Želim vam prijatan vikend
Zoran

Dokumenti