Elektrotehnički fakultet

ECTS katalog, prezentacije sa predavanja i domaći zadatak
Preporučujem studentima da obavezno rade domaće zadatke, jer im isti mogu doći u vidu kratkog testa koji se boduje.

Dokumenti