Elektrotehnički fakultet, 01.10.2017

ECTS katalog, prezentacije sa predavanja i domaći zadatakPreporučujem studentima da obavezno rade domaće zadatke, jer im isti mogu doći u vidu kratkog testa koji se boduje.

Dokumenti