Filozofski fakultet, 09.03.2018

Magistarski rad, kandidata Jelene VujačićMagistarski rad Socijalna interakcija djece sa razvojnim smetnjama i njihovih vršnjaka u prvom razredu osnovne škole, kandidata Jelene Vujačić,

izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 07. 03. 2018.godine.