Filozofski fakultet, 26.04.2018

Magistarski rad, kandidata Jovana MuhadinovićaJovan Muhadinović, javno će braniti magistarski rad Uticaj Turskog poslanstva na Cetinju na crnogorsko-turske diplomatske odnose od 1879. do 1912. godine, pred Komisijom u sastavu:

  1.  dr Nada Tomović, Filozofski fakultet Nikšić
  2. dr Šerbo Rastoder, Filozofski fakultet Nikšić
  3. dr Rade Raspopović, Istorijski institut Podgorica

Javna odbrana obaviće se 16.05.2018. godine u 14:00 časova, u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Nikšić, 25.04.2018. godine