Filozofski fakultet, 20.11.2018

Magistarski rad Jadranke DeletićMagistarski rad Jadranke Deletić Regionalni aspekti Mokre planine, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.


Nikšić, 20.11.2018.godine