Filozofski fakultet, 28.01.2019

Erasmus+ konkursi za naredni semestar1. Obavještenje: Sve objave Erasmus+ konkursa za naredni semestar, a i tekući, nalaze se na https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/31309-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2018-2019-akademske-godine  
 
 
2. Obavještenje: U skladu sa novim Pravilima o mobilnosti (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/22996-pravila-o-medunarodnoj-
mobilnosti-studenata), dodata su neka dokumenta potrebna za prijavu, a i sam proces podnošenja prijava je malo drugačiji. Naime, studenti će direktno
 podnositi dokumenta prodekanu za nauku i međunarodnu saradnju, koji će napraviti rang listu. 
Nakon završenog roka, rang lista se šalje Kancelariji za međunarodnu saradnju na UCG. Komisija za mobilnost će napraviti konačnu listu nominovanih i dalje
proslijediti nominacije partnerima - univerzitetima domaćinima. Ukoliko konkurs sadrži više studijskih oblasti, Komisija za mobilnost bira najbolje
od svih nominovanih, u skladu sa brojem mjesta ponuđenih konkursom. Ukoliko univerzitet domaćin, koji inače donosi konačnu odluku, smatra da
neki od kandidata ipak ne zadovoljava kriterijume i uslove, ili, ukoliko neki od konačno nominovanih studenata odustane, bira se sljedeći najbolji sa
konačne rang liste.  

Dokumenti