Filozofski fakultet, 15.03.2019

Objavljen je konkurs sa Univerzitetom u Varšavi, PoljskaObjavljen je konkurs sa Univerzitetom u Varšavi, Poljska. Dostupno je 
jedno mjesto za akademsko osoblje Univerziteta.
Rok za prijavu je 19. Mart.

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje 
Univerzitetu domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon 
završenog procesa selekcije akademsko osoblje se prijavljuje 
Univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti 
naknadno dostupan.

Konkurs možete naci na linku:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/41874-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-varsavi-sve-oblasti-19-mart-2019