Filozofski fakultet, 20.03.2019

Magistarski rad Irene BogićevićMagistarski rad Saradnja škole i porodice djece sa smetnjama u razvoju u prvom i drugom ciklusu osnovne škole, kandidatkinje Irene Bogićević,  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.


Nikšić, 20. 03. 2019.godine.