Filozofski fakultet, 09.05.2019

Magistarski rad Katarine Puletić je izložen na uvid javnostiMagistarski rad Partnersko djelovanje porodice i vrtića kao osnova efikasnog inkluzivnog modela  kandidatkinje Katarine Puletić, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 08. 05. 2019.godine

Broj posjeta : 245