Filozofski fakultet, 21.04.2017

Nova objava - 21.04.2017 19:15X

 


Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača - Akcije "Marija Sklodovska Kiri"
Akcije “Marija Sklodovska Kiri” predstavljaju specifični program unutar okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije, Horizont 2020. Namijenjene su podršci izuzetnih istraživača u bilo kojoj fazi njihove karijere i svih nacionalnosti. Otvorene su za sve oblasti nauke i inovacija, od osnovnih istraživanja, pa do istraživanja namijenjenog plasiranju proizvoda i usluga na tržište kao i kreiranju inovativnih usluga. Oblasti istraživanja predlažu sami istraživači (bottom-up pristup)