Medicinski fakultet, 16.01.2018

KontaktiAdresa: Kruševac bb 81000 Podgorica

Telefon: 020/246-651

Faks: 020/243-842

e-mail:infomedf@ac.me

Dekan: Prof. dr Miodrag Radunović
email:miodragr@ac.me

Sekretar: Sanja Vojinović
Telefon: 020/246-625
e-mail:sekretarmedf@ac.me

Studentska služba: Milica Damjanović i Žana Radulović
Telefon: 020/245-157 i 020/673-293
e-mail:stsluzbamedf@ac.me

Centar za naučno-istraživački rad: Dr Maša Ždralević
e-mail: masaz@ac.me