Portal Ankete
Predstavljamo portal za anketiranje studenata i nastavnog osoblja, koji predstavlja integralni dio procedura za unutrašnje obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu.

Web adresa za ankete je: anketa.cis.ac.me

 

Rezultati anketa dostupni su a na web adresi snike.cis.ac.me preko ličnih kredencijala.

- Svakom nastavniku i saradniku za predmete na kojima izvode nastavu korišćenjem sopstvenog naloga u SNIKE portalu;
- Predsjedniku Komisije za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta i dekanskom kolegijumu fakulteta (rukovodiocu studijskog programa) za sve predmete, nastavnike i saradnike na matičnom fakultetu
- Rukovodiocu Centra za studije i kontrolu kvaliteta za sve predmete i studijske programe Univerziteta, korišćenjem uloge QA u SNIKE portalu;
- Rektorskom kolegijumu Univerziteta za sve predmete i studijske programe Univerziteta korišćenjem uloge PROREKTOR u SNIKE portalu.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.