Dokumenti
Dokumenti

Statut Univerziteta Crne Gore.pdf

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta UCG.pdf

Preuzmi

Pravila studiranja na osnovnim studijama 2019.pdf

Preuzmi

Pravila studiranja na postdiplomskim studijama.pdf

Preuzmi

Pravila doktorskih studija.pdf

Preuzmi

Pravilnik o radu Etickog komiteta.pdf

Preuzmi

Zakon o zabrani zlostavljanja na radu.pdf

Preuzmi

Poslovnik o radu Komisije za obezbjedjenje i unapredjenje sistema kvaliteta Medicinskog fakulteta.pdf

Preuzmi

Privremeni pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.pdf

Preuzmi

Pravila o komunikaciji i odnosima sa javnošću na Univerzitetu Crne Gore.pdf

Preuzmi

Pravilnik o načinu i postupku priznavanja inostarnih setifikata.pdf

Preuzmi

Pravilnik o radu Centra za naučnoistraživački rad _CNIR_ Medicinskog fakulteta.pdf

Preuzmi

Pravilnik o zastiti i zdravlju na radu Univerziteta Crne Gore.pdf

Preuzmi

Zakon o visokom obrazovanju_ precišcen tekst.pdf

Preuzmi

Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata.pdf

Preuzmi

Pravila o mobilnosti osoblja UCG.pdf

Preuzmi

Strategija razvoja Medicinskog fakulteta 2019_2024.pdf

Preuzmi

Pravilnik o uslovima kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije UCG.pdf

Preuzmi

PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU NABOLJIH STUDENATA UNIVERZITETA CRNE GORE.pdf

Preuzmi

Licenca za Medicinski fakultet.pdf

Preuzmi

Odluke o naknadi za studiranje na UCG i druge naknade i izmjena Odlluke.pdf

Preuzmi

Odluka za studente doktorskih studija koji su saradnici.pdf

Preuzmi

Diplomski rad šablon.docx

Preuzmi

Odluka o naknadi za studiranje na UCG.pdf

Preuzmi

Pravilnik o postupku uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih.pdf

Preuzmi

Pravilnik o dopunama pravilnika o nagradjivanju zaposlenih za izuzetan doprinos.pdf

PreuzmiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.