Literatura za polaganje prijemnog ispitaPrijemni ispit iz predmeta Biologija i Hemija polažu kandidati koji žele da upišu studijski program Medicina i Stomatologija.

Kandidati koje žele da upišu stidijski program Farmacija ove godine ne polažu prijemni ispit.

Vrednovanje uspjeha iz srednje škole, kao i prijemnog ispita je prema Pravilniku o bližim uslovima kriterijumima i postupku upisa u I godinu studija

Priprema prijemnog ispita za predmete Biologija i Hemija su udžbenici srednje škole, koje prema pravilniku zadovoljavaju kriterijume za upis na Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore,  a po modelu oblasti,  do sada korišćenje brošure “Zbirka zadataka iz Biologije i Hemije za pripremu prijemnog ispita, Beograd 2009. god.“ za polaganje prijemnog ispita

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.