Medicinski fakultet, 16.02.2021

Realizacija praktične nastaveX

Poštovane kolege,

U skladu sa akademskim kalendarom UCG, praktična nastava na Medicinskom fakultetu počinje 22.02.2021. godine, prema raporedu koji se nalazi na sajtu.

Prijedlog je da se praktična nastava, na svim predmetima i svim studijskim programima izvodi neposredno – uživo, u manjim grupama, uz poštovanje epidemioloških mjera.

Odgovorni nastavnici za predmet će prema raspoloživim resursima, opterećenju, strukturi grupa, broju studenata, procijeniti da li će nastavu na njihovim predmetima održavati neposredno (uživo) ili po modelu kombinovanog pristupa realizaciji  nastave (online i neposredno - uživo), a strogo se pridržavajući  Rasporeda praktične nastave u ljetnjem semestru studijske 2020/2021. godine, istaknutog na sajtu.

Za kliničke i predkliničke predmete, grupe kod kojih je broj studenata 5 do 10, odnosno oko 20, dijele  se na pola.

 

S poštovanjem,

PRODEKANICA ZA NASTAVU

Prof. dr Aleksandra Vuksanović Božarić

Broj posjeta : 1267