Medicinski fakultet

Student povjerenik Medicinskog fakulteta o pandemiji korona virusa i doprinosu studenata njegovog fakulteta
Student povjerenik Medicinskog fakulteta o pandemiji korona virusa i doprinosu studenata njegovog fakulteta

Pandemija korona virusa sad je već postala nešto sa čim smo naučili da živimo. Godinu dana je dug vremenski period za navikavanje, pogotovo za mlade ljude koji su na neki način imali ograničenu socijalizaciju. Mjere su bile jednake za sve, a pojedinci su birali u kojoj mjeri će ih poštovati.

Sa studentom povjerenikom Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Stefanom Mikićem Makanje su razgovarale na temu pandemije korona virusa, kao i doprinosu studenata Medicinskog fakulteta.

On smatra da mladi nijesu poštovali predložene mjere zaštite u punom obimu, pogotovo u početku pojave pandemije. 

''Razumijem naše potrebe i navike, ali mislim da je trebalo da budemo odgovorniji, jer samo poštujući pravilo “maska - ruke - distanca” pobijedićemo i zaustaviti transmisiju virusa. Kako je vrijeme odmicalo, a pandemija trajala sa razornim posljedicama po zdravlje, studenti su pokazali višu dozu odgovornosti i vremenom su shvatali ozbiljnost pandemije''. 

Stefan je naveo da, prema njegovom mišljenju korona je imala negativan efekat na mentalni status svih ljudi. 

''Kod mladih je limitirana socijalizacija i druženje, a smanjena je dostupnost posjeta fakultetima, sa velikim zaokretom u ponašanju i učenju, tako da smo uskraćeni za taj važan segment života kako privatno tako i u pogledu obaveza. Opet, jesmo kako kažu  ”digitalna generacija”, ali to ne znači da nam ne nedostaje klasična ljudska interakcija. Ipak, da nije bilo dobre organizacije nastave, imali bismo i deficite u gradivu koje bi bilo teško nadoknaditi''

Međutim, on je dodao da je ''pandemija ubrzala digitalizaciju zdravstva globalno ali i kod nas, što je rijetka pozitivna stvar u čitavoj ovoj situaciji''.

 

Mladi i vakcine

S obzirom na to da se i kod mladih ljudi poslednjih mjeseci dosta polemiše oko toga koliko su nam korisne vakcine i da li ih je bezbijedno primiti, pitali smo Stefana da nam približi šta treba da znamo o vakcinama. 

''Vakcine su spasile svijet i ljudski rod. Zahvaljujući vakcinama produženo je očekivano trajanje života na rođenju. I danas, bez vakcina bili bismo izloženi virusima i bakterijama koje bi u mnogome poremetili svijet. Ova pandemija virusom SARS CoV 2 pokazala je koliko je čovjek nemoćan bez nauke i vakcina, zato preporučujem svima da se vakcinišu. Šta znamo o njima: sve su bezbjedne, sigurne sa minimumom nuspojava koje inače prate sve vrste ljekova i medicinskih intervencija.  Ako bi vakcinisali sve punoljetne građane ili bar 60%, mogli bismo smanjiti rizik tako da ne budemo u situaciji kao sada. ”Imunitet krda” spasiće mnogo života,  zaustaviti ovu pandemiju, a nama mladima omogućiti da se vratimo školskim obavezama u prostorijama fakulteta, a željni smo i provoda i uživanja u turističkim destinacijama'' objasnio je on. 

Studenti medicine i pandemija

Od početka pandemije, studenti Medicinskog fakulteta bili su angažovani kako bi dali svoj doprinos u borbi protiv iste.  

''U samom početku bili smo uključeni u rad Nacionalne call linije 1616  u Istitutu za javno zdravlje Crne Gore gdje smo svakodnevno uz naše ljekare pratili kontakte i odgovarali građanima na pitanja. Studenti su i dalje angažovani u IZJCG i rade na novim zadacima kako bi pomogli našim asistentima i profesorima. Važan dio rada studenata je i telefonska linija 1555 koja služi za pružanje psihološke podrške građana.''

Takođe, studenti su angažovani od osnivanja Nacionalne call linije za vakcinaciju 1717 kako bi pomogli u zakazivanju vakcinacije, a tokom pandemije organizovali su i akcije dobrovoljnog davanja krvi u dogovoru sa Zavodom za transfuziju krvi. 

Stefan je istakao i doprinos studenata šeste godine Medicine koji su sada na prvoj liniji u borbi protiv COVID-19.

''Studenti rade na odjeljenju Interne klinke Kliničkog centra Crne Gore. Ponosan sam na doprinos koji smo dali u dosadašnjoj toku pandemije, i nastavićemo istim tempom dok ne izađemo svi kao pobjednici''. 

On smatra je zapravo pandemija pokazala da ''bez nauke, visokog naučno istraživačkog rada medicinara, biologa, genetičara, farmaceuta, mikrobiologa imali bismo užasne posljedice po ljudski rod, svi zdravstveni radnici su čvrsto stali u misiji očuvanja zdravlja i života bolesnika. Veliki broj je obolio, neki su izgubili bitku sa virusom, ali humanost i etičnost je nadvaladala strah''. 

Za kraj, istakli bi njegovu izjavu sa kojom smo saglasni, a to je: ''pravi heroji današnjice su svi zdravstveni radnici.''

 

Izvor: Makanje

Broj posjeta : 456