Medicinski fakultet

Renovirana biblioteka Medicinskog fakulteta UCG
U cilju poboljšanja uslova studiranja i unapređenja infrastrukturnih kapaciteta, usluga i servisa podrške studentima u nastavnim aktivnostima renovirana je biblioteka Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Vrijednom investicijom Univerziteta Crne Gore, u saradnji sa mr Nevenom Đurović sa Arhitektonskog fakulteta koja je bila nadležna za realizaciju projekta adaptacije, u biblioteci i čitaonici adaptirane su podne obloge, postavljena nova rasvjeta, zamijenjena ulazna vrata, realizovani gipsarski i molerski radovi, uređeni mokri čvorovi i zamijenjen dio mobilijara.

Istovremeno, Medicinski fakultet oprijedijelio je značajna sredstva za nabavku udžbeničke i naučne literature iz svih oblasti biomedicinskih nauka, čime se nastavlja popunjavanje bibliotečkog fonda.  Biblioteka je opremljena je i odgovarajućim multifunkcionalnim uređajima koje studenti mogu samostalno koristiti u čitaonici.

Biblioteka sa čitaonicom Medicinskog fakulteta dobila je novu literaturu i lijep, moderan i funkcionalan prostor za učenje i rad.

 

Medijske objave:

https://volimpodgoricu.me/novosti/renovirana-biblioteka-medicinskog-fakulteta-ucg

https://www.portalanalitika.me/clanak/renovirana-biblioteka-medicinskog-fakulteta-ucg

https://www.in4s.net/renovirana-biblioteka-medicinskog-fakulteta-ucg/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/renovirana-biblioteka-medicinskog-fakulteta

https://gradski.me/renovirana-biblioteka-medicinskog-fakulteta-ucg/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 716