Medicinski fakultet

Obavještenje
Obavještenje

Proces akreditacije dva primijenjena master programa Zdravstvena njega i Primijenjena fizioterapija su u završnoj fazi.

Obavještavamo zainteresovane kandidate da očekujemo upis za studijsku 2021/2022. godinu za ova dva programa. Prijemni ispit za upis na Primijenjene master programe Zdravstvena njega i Primijenjena fizioterapija će se polagati iz već predložene literature za pripremu.

Manuelne tehnike

Kineziologija 2

Zdravstvena njega

Uslov za upis imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama primijenjene Zdravstvene njege i Primijenjene fizioterapije sa položenim prijemnim ispitim koji će organizovati Medicinski fakultet.

 

Broj posjeta : 967