Interni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2022/23. godiniInterni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2022/23. godini

Univerzitet Crne Gore raspisao je interni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2022/2023. godini.  

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore i lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara koji su angažovani na Medicinskom fakultetu po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti.

Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom i saradnici za umjetničke discipline u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati i koprijavu nastavnika-mentora predmeta.

Saradnik treba da ispunjava uslove za saradnički status i u studijskoj 2022/23. godini.

Zainteresovani kandidati podnose prijave organizacionim jedinicama Univerziteta za čije predmete konkurišu.

Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike.

Prijave kandidata razmatraju i podnose prijedlog Senatu matična vijeća, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije koju formira dekan.

Prijedlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova.

Oglas je je otvoren osam dana od dana objavljivanja i dostupan u dokumentu u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 871

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.