Profesorica Medicinskog fakulteta Olivera Miljanović dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore
Profesorica Medicinskog fakulteta Olivera Miljanović dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore

Profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Olivera Miljanović, dobitnik je godišnje nagrade za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore. Nagrađena je na predlog Vijeća Medicinskog fakulteta, a priznanje joj je uručio rektor UCG prof. dr Vladimir Božović na sjednici Senata UCG, krajem protekle godine.

Dosledan i dugogodišnji rad u oblasti pedijatrije i medicinske i kliničke genetike vanrednog profesora dr Olivere Miljanović, je odavno prepoznat izvan granica Crne Gore što se uočava kroz međunarodnu saradnju i rad na multicentričnim studijama.

Tokom 2022. godine objavila je četiri rada u vodećim i eminentnim (Q1 i Q2) medunarodnim časopisima sa Thomson Reuters SCI liste - kumulativni Impact Factor 15,28. Istraživački rezultati ovih radova proistekli su iz istraživačkih resursa na Medicinskom fakultetu i njegove nastavne baze - Kliničkog centra Crne Gore. Objavljeni radovi u ovim časopisima, u oblasti pedijatrije i genetike naslednih bolesti kod djece u Crnoj Gori, afirmativni su ne samo za autora već i širu naučnu zajednicu Crne Gore.

U radu „Pandemija COVID-19 — Etičke dileme“, objavljenom u monografiji međunarodnog značaja, Miljanović je dio svog naučnoistraživačkog opusa posvetila bioetici, dajući lični doprinos zaštiti autonomije pojedinca u vrijeme pandemije COVID-19.

U vezi sa njenim rastućim ugledom u međunarodnoj zajednici, Vijeće Fakulteta je u obrazloženju nagrade posebno istaklo i pozive da učestvuje u recenziji radova četiri časopisa SCI liste.

Miljanović je i rukovodilac jednog nacionalnog i jednog bilateralnog projekta sa Slovenijom “Genetička epidemiologija kongenitalnih anomalija u Sloveniji i Crnoj Gori“, kao i član timova tri međunarodna projekta.

U nastavi Medicinskog fakultetu Univerziteta Crne Gore angažovana je od  2001. godine. Rukovodilac je Centra za naučnoistraživački rad od 2018. godine i predsjednica Komiteta za bioetiku i medicinsku etiku Medicinskog fakulteta UCG od 2017. godine. Aktuelno je odgovorna za organizaciju nastave na predmetima; Pedijatrija, Bioetika i biomedicina i Klinička genetika na studijskim programima Medicina, Stomatologija i Visoka medicinska škola. U periodu 2013 — 2018. godina bila je prodekanica za nastavu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

U dosadašnjem profesionalnom radu višekratno je angažovana u radu brojnih komisija i stručnih tijela Ministarstva zdravlja i drugih državnih institucija, kao stručnjak u oblasti medicinske genetike, pedijatrije i biomedicine. Bila je ili je i dalje je članica brojnih stručnih tijela.

Članica je Odbora za medicinska istraživanja Cmogorske akademije nauka i umjetnosti od 1998. godine. Od 2014. godine članica je Internacionalnog Foruma predavača (IFT) UNESCO-ve katedre za bioetiku na Univerzitetu u Haifi, a bila je i gostujući profesor na Univerzitetu Josip Štrosmajer u Osjeku za Poslediplomsku nastavu 2016/2017. godine. Članica je Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope od 2013. godine.

Osnivač je i rukovodi Centrom za medicinsku genetiku i imunologiju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici od 2000. godine. Bila je direktorica Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore u periodu od 1999. do 2005. godine, a direktorica Kliničkog centra Crne Gore u periodu od 2007. do 2011. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.