Medicinski fakultet, 05.03.2018

Uspješna saradnja Medicinskog fakulteta sa Institutom za biomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije iz Barija (Italija)Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore je u sklopu bilateralnog projekta Ministarstva nauke Crne Gore i Italijanskog Nacionalnog istraživačkog savjeta u periodu od 27.02-01.03.2018. godine organizovao ciklus predavanja na temu: „Mitochondrial function and morphology in health and disease: Model Systems and Methods“ na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Pozivu na predavanja odazvao se veliki broj studenata i profesora Medicinskog fakulteta, koji su imali priliku da se upoznaju sa osnovama fiziologije mitohondrija, analitičkim metodama za analizu njihove funkcije, relevantnosti procjene funkcionalnog stanja mitohondrija u različitim patologijama, intraćelijskim signalnim putevima mitohondrije-nukleus, kao i različitim eksperimentalnim modelima koji se koriste za istraživanja u ovoj oblasti. U okviru aktivnosti ove druge istraživačke godine organizovana je i otvorena diskusija sa ciljem definisanja konkretnih koraka u realizaciji budućih zajedničkih istraživačkih projekata, što je bila odlična prilika za crnogorske istraživače da predstave svoje ideje i diskutuju sa renomiranim naučnicima iz Italije. Saradnja ostvarena putem ovog bilateralnog projekta, između ostalog, rezultirala je u zajedničkoj prijavi dva koordinatorska projekta – Horizont 2020 i Erazmus+, dokazujući da je ovaj vid saradnje odličan preduslov za međunarodno umrežavanje, povećanje kapaciteta i prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore.

 

Centar za naučno-istraživački rad

Medicinski fakultet, Podgorica

Univerzitet Crne Gore