Medicinski fakultet, 08.06.2018

Medicinski fakultet proslavio jubilarnih 20 godina radaFoto album

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore je danas, svečanom sjednicom u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, proslavio 20 godina od osnivanja. 

Svečanosti je prisustvovalo rukovodstvo UCG na čelu sa rektorom prof. dr Danilom Nikolićem i predsjednikom Upravnog odbora prof. dr Duškom Bjelicom i prorektorkama prof. dr Đurđicom Perović i prof. dr Irenom Orović, pored dekana i predstavnika fakulteta, studenata Medicinskog fakulteta.

Na proslavi su prisustvovali i ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete Mubera Kurpejović.

Telegramom su svečanost, između ostalih, čestitali predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.    

Medicinski fakultet danas ima pet studijskih programa: medicina, stomatologija, farmacija, visoka medicinska škola i primijenjena fizioterapija. 

Na svim studijskim programima se upisuje 180 studenata godišnje. O njima brine 56 profesora i 252 saradnika u nastavi. 

Medicinski fakultet ima na raspolaganju četiri amfiteatra, 12 učionica, i 8 savremenih laboratorija sa potrebnim sredstvima za nastavu. 

Praktična nastava kliničkih pregleda odvija se u Kliničkom centru Crne Gore, Institutu za javno zdravlje, Domovima zdravlja Podgorica, Agenciji za ljekove, i specijalnim bolnicama u Dobroti, Brezoviku i Igalu. 

Na Medicinskom fakultetu se posebna pažnja posvećuje naučnoistraživačkom radu. Formiran je Centar za naučnoistraživački rad. Centar vodi istraživač, sa iskustvom u vođenju međunarodnih projekata i istraživačkih zadataka. Na Medicinskom fakultetu se trenutno realizuju dva Erasmus + projekta. 

Veliko je interesovanje mladih ljekara za doktorske studije. Uprava fakulteta posebnu pažnju usmjerava prema ovom studijskom programu, prati savremene trendove u organizaciji i sprovođenju nastave na doktorskim studijama. Povezuje se sa drugim univerzitetima, u cilju podizanja mobilnosti studenata doktorskih studija. Cilj je da svaki doktorand bude u obavezi da dio svog istraživanja u okviru doktorske teze sprovede na nekom univerzitetu vam Crne Gore. 

Na Medicinskom fakultetu je do sada diplomirao 481 doktor medicine, 71 stomatolog, 190 farmaceuta, 368 visokih medicinskih sestara i 830 fizioterapeuta. Naši studenti rade u cijelom svijetu. U evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore diplomirani studenti se ne nalaze na zabrinjavajućem nivou.