Medicinski fakultet, 09.11.2018

Osnovi naučno-istraživačkog radaU okviru predmeta Osnovi naučno-istraživačkog rada, studenti druge godine studijskog programa Medicina imali su priliku da se informišu o naučnim bazama podataka. Radionica se sastojala iz dva dijela. U prvom dijelu je održano predavanje o naučnim bazama podataka i strategijama pretraživanja informacija. Drugi, praktični dio radionice održan je u računarskoj sali gdje su studenti primjenom predstavljenih tehnika pretrage naučnih baza rješavali zadate upite. Radionica je imala za cilj da studente uputi gdje i na koji način mogu pronaći potrebnu literaturu.
Predavanje i radionicu vodile su prof. dr Ljubica Pejakov i bibliotekarska savjetnica Dubravka Odalović.