Medicinski fakultet, 07.06.2017

Interni oglas za angazovanje u nastaviX

Poštovani,

Univerzitet Crne Gore raspisao je danas INTERNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2017/18 GODINI.

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore.

Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom, u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati i koprijavu nastavnika-mentora predmeta. Saradnik treba da ispunjava uslove za saradnički status i u studijskoj 2017/18. godini.

Zainteresovani kandidati podnose prijave organizacionim jedinicama Univerziteta za čije predmete konkurišu.

OGLAS JE OTVOREN DO UTORKA, 13 JUNA 2017. GODINE.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Tekst internog oglasa dostupan je na linku: http://www.ucg.ac.me/me/media/press/oglasi/interni-oglas-za-angazovanje-u-nastavi-u-studijskoj-20172018-godini

IZ SLUŽBE REKTORATA