Medicinski fakultet, 22.06.2017

Posjeta Medicinskom fakultetuU posjeti Medicinskom fakultetu su bili:

-Nada Rondović sms.sp , predsjednica Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica  Crne Gore.
-Anita Rabben Asbjornesen , specijalni međunarodni sekretar , Norveškog udruženja medicinskih sestara.
-Tom Keighley,Phd. FRNC- konsultan NNO za NUMSBCG
-Jarle Grumstad , pomoćnik direktora Norveškog udruženja  medicinskih sestara

Sa upravom fakulteta su analizirali usklađivanja profesije Medicinske setre u Crnoj Gori sa zahtjevima Direktive 55/2013