Medicinski fakultet, 04.03.2019

Uspješna odbrana prve doktorske disertacije stranog državljanina na Medicinskom fakultetuNa Medicinskom fakultetu u Podgorici je danas, 04.03.2019.godine uspješno odbranjena po prvi put doktorska disertacija stranog državljanina pod nazivom Uporedna analiza laser hemoroidoplastike (LHP) i otvorene hemoroidektomijedoktoranda mr sci HALITA MALOKUA.

Komisiju za odbranu disertacije činili su:

- Prof. dr Miodrag Radunović - predsjednik, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici;
- Prof. dr Ranko Lazović - mentor, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici
- Prof. dr Hasan Ahmeti, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Prištini