Medicinski fakultet, 15.03.2019

Stručni skup - Bolničke infekcije i antimikrobna rezistencijaU prepunom amfiteatru Medicinskog fakulteta gdje se tražilo mjesto više, održan je stručni skup na temu Bolničke infekcije i antimikrobna rezistencija na kom su govorili prof. dr Mihael Podvinec, dr Thomas Bregenzer iz Švajcarske  i  prof. dr Milorad Pavlović iz Beograda. 

Iako je kapacitet amfiteatara oko 150 mjesta, više od 200 ljekara je prisustvovalo skupu. 

Nakon uvodnog govora prof. dr Marine Mugoše Ratković, medicinske direktorice Kliničkog centra CG i dr Milene Popović Samardžić, predsjednice Sindikata doktora medicine Crne Gore skup je moderirala i vodila dr Žanka Cerović.

Prof. dr Mihael Podvinec u svom predavanju govorio je o organizaciji službi u prevenciji bolničkih infekcija u Švajcarskoj. Stavljajući akcenat na značaj internacionalnog umrežavanja sa kolegama i preuzimanje opštih iskustava drugih, koja treba uskladiti sa vlastitim specifičnostima, istaknuto je da ne treba čekati da država uredi standarde, preporuke i procedure za nas kad to najbolje možemo uraditi sami i time zaštiti sebe i svoje pacijente.

Prof. dr Milorad Pavlović bio je spoj prakse, znanja, preporuka i pouka u svom predavanju "Primjeri iz kliničke prakse". Neprocjenjivo praktično iskustvo i znanje, primjeri iz dugogodišnjeg rada bili su izazov znanja i preispitivanja ali i velikog divljenja. Za vrlo kratko vrijeme prof. dr Milorad Pavlović uspio je svima pokazati neumoljivost bolničkih infekcija, njihov izazov po nas i naše pacijente. 

Dr Thomas Bregenzer u svom predavanju "Upotreba i zloupotreba antibiotika, uticaj na kliničku praksu i kako se nositi sa efektima" iznio je dokaze na koji način se u praksi pribjegavalo "sigurnosti" upotrebe antibiotika i kako nas je upravo ta praksa rano uvela u problem rezistencije. Prikazani su primjeri iz prakse, slučajevi lakših, nekomplikovanih infekcija koje su liječene antibioticima a koje su se povlačile i bez njihove upotrebe u drugim slučajevima. 

Prisutni su uživali u predavanjima ali i u diskusiji koja je uslijedila. Skup je poslužio i konsultacijama u vezi sa neriješenim slučajevima iz prakse.