Medicinski fakultet, 10.06.2019

Dekan Medicinskog fakulteta UCG: Iskustvo i znanje stiče se razgovorom i pregledom pacijenataFoto: Dejan Kalezić

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore oduvijek su upisivali najbolji maturanti koji sa uspjehom završe i Medicinski fakultet. Nakon više od dvije decenije trajanja Medicinskog fakulteta UCG, stvorena je kadrovska baza nastavnika i saradnika, kompetentna da studentima približi savremena dostignuća nauke i prakse u medicinskom obrazovanju, smatra dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Miodrag Radunović.

Sa dekanom Radunovićem smo razgovarali o pozicioniranju studenata Medicinskog fakulteta u regionu i svijetu, praktičnoj nastavi iz kliničkih predmeta, istraživanjima Centra za naučnoistraživački rad Medicinskog fakulteta i projektima Fakulteta.

UCG: Koliko su studenti Medicinskog fakulteta UCG konkurenti u regionu i svijetu?

DEKAN RADUNOVIĆ: Studenti su u prilici da, kroz međunarodnu razmjenu, uporede svoje znanje i vještine sa kolegama u regioImagenu i Evropi. Jedan broj mladih kolega je kliničku praksu obavljao ili trenutno obavlja na prestižnim univerzitetima u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj.

Sa zadovoljstvom ističem da ima doktora koji su diplomirali na Medicinskom fakultetu u Podgorici, a zapošljenje našli na klinikama u zemljama EU, dobili specijalizacije  i najbolji su promoteri dostignuća Medicinskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore  u cjelini.

UCG: Nastava iz kliničkih predmeta organizovana je u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta. Koliko se studenti praktično mogu obučiti tokom studija za hvatanje u koštac sa realnim problemima nakon studija?

DEKAN RADUNOVIĆ: Nastavne baze Medicinskog Fakulteta su zdrastvene ustanove  koje pružaju najviši nivo zdrastvene zaštite  u Crnoj Gori: Klinički centar, Institut za javno zdravlje, Dom zdravlja  u Podgorici, Specijalna bolnica Brezovik. Postoje uslovi za adekvatnu edukaciju, kvalitetan odabir saradnika koji studentima prezentiraju dostignuća u kliničkoj nauci i praksi.

Uvođenje kliničkih rotacija saradnika i studenata tokom obavljanja kliničke prakse, omogućava da se studenti upoznaju sa različitom patologijom obilazeći više centara jedne klinike. Rad u malim grupama (specifičnost rada studenata medicine) je uslov kvalitetne edukacije, što je razumljivo, jer se iskustvo i znanje stiče razgovorom i pregledom pacijenata.

Da bi unaprijedili kliničku praksu, tokom naredne školske godine uvodimo i Katalog praktičnih vještina, po ugledu na evropske centre, gdje će saradnici u nastavi evidentirati svaku kliničku vještinu koju je student savladao, a ona je osnov njegovog budućeg rada kao doktora.

Tokom XII semestra i obavljanja kliničkog staža, student se upoznaje sa izazovima različitih bolesti i stanja, stiče iskustvo i uz svog mentora finalizira praktičnu obuku iz kliničke prakse. Nakon savladane, ovako koncipirane praktične nastave, mlade kolege se potpuno kompetentno mogu uhvatiti u koštac sa onim sa čim će se susresti tokom rada u zdravstvenim ustanovama.

UCG: Planirano je da Centar za naučnoistraživački rad koji funkcioniše u okviru Medicinskog fakulteta bude pokretač njegovog razvoja. Koje aktivnosti se odvijaju u ovom centru i kako on utiče na razvoj mladih istraživača?

DEKAN RADUNOVIĆ: U naučnom fokusu rada Centra je istraživanje molekularne osnove i terapijskih modaliteta različitih bolesti, od kancera do neurodegenerativnih oboljenja. Stavljena je u funkciju PCR laboratorija i napravljen infrastrukturni milje za mlade istraživače.

Osnovni cilj je da razvijamo širu društvenu misiju kao pokretači naučne djelatnosti i jezgro razvijenih i inovativnih aktivnosti. Osnivanjem Centra za naučnoistraživački rad i afirmacijom Medicinskog fakulteta kao stožera naučne misli, data je podrška svim zainteresovanim za istraživačku djelatnost.

Sa zadovoljstvom ističem da je na konkurs Ministarstva nauke apliciralo 17 istraživačkih timova svojim projektima. Odlično koncipirani, utemeljeni u naučnoj praksi, neki su prihvaćeni i odlično ocijenjeni od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata.

Osim motivisanosti za inovativnim otkrićem u nauci, data je prilika mladim kolegama da kroz istraživački rad, dobijeni rezultati budu osnova za izradu doktorskih teza.

Ministarstvo nauke na čelu sa ministarkom Sanjom Damjanović, uz podršku menadžmenta Kliničkog centra, dalo je dodatni stimulans mladim doktorandima da učestvuju na konkursu Ministarstva nauke za NIR u okviru doktorskih studija.

Potpisali smo Sporazum o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu, koji ima respektabilnu naučnoistraživačku laboratoriju, gdje doktorandi iz Crne Gore imaju mogućnost istraživanja, uz punu pomoć mentora sa Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

UCG: Kažete da su nastavnici i saradnici na Medicinskom fakultetu aktivni sudionici i istraživači u odobrenim nacionalnim i međunarodnim projektima...

DEKAN RADUNOVIĆ: Trenutno je aktuelno 11 projekata, kroz Erasmus, COST program, IPA fondove, ili su to nacionalni projekti. (Tabela projekata)

S obzirom na to da se neki projekti realizuju sa kolegama iz regiona i EU, to omogućava našim kolegama razmjenu iskustava, upoznavanje sa savremenim tehnologijama korištenjem laboratorija, tako da dobijeni ishodi istraživanja mogu dati doprinos nauci.

UCG: Ove godine vaš fakultet organizuje prvi Kongres studenata medicine, stomatologije i farmacije i mladih doktora medicine, stomatologije i farmacije sa međunarodnim učešćem (MIMS 2019). Kakav program očekuje učesnike i šta to znači za fakultet?

DEKAN RADUNOVIĆ: Razvoj studenata Medicinskog fakulteta i mladih doktora medicine, stomatologije i farmacije se mora temeljiti na nauci, odnosno naučnim istraživanjima. Imajući to u vidu, Medicinski fakultet će organizovati ovaj kongres od 3. do 6. oktobra 2019. godine.

Organizacioni odbor uveliko priprema program MIMS-a 2019. Studenti, mladi doktori, učesnici ovog konkgresa  će, kroz predavanja, radionice, prezentacije naučnih radova i bogat socijalni program, biti u prilici da razmijene iskustva, usavrše dosadašnja i steknu nova znanja, ali i da otvore put budućoj saradnji sa kolegama iz inostranstva.

Dosadašnji broj prijava obećava da će MIMS biti prepoznat i van Crne Gore, kao i da će postati tradicionalan događaj. Stoga, sa velikim zadovoljstvom pozivamo i naše buduće studente da uzmu učešće na MIMS-u.

UCG: Na 63. sastanku Evropske asocijacije stomatologije (EDSA), u aprilu, u Rusiji, jednoglasno je podržano učlanjenje fakulteta i Crnogorskog komiteta za međunarodnu saradnju studenata stomatologije - MoDSA u Evropsku asocijaciju studenata stomatologije...

DEKAN RADUNOVIĆ: Na taj način je Medicinski fakultet, Studijski program Stomatologija, postao 33. članica ove evropske asocijacije.

Značaj učlanjenja u ovu asocijaciju za studente stomatologije ogleda se u mogućnosti učešća na međunarodnim skupovima i aktivne razmjene iskustava i edukaciji. Radionice, aktuelne teme iz oralnog zdravlja, upoznavanje sa savremenim dostignućima i novim tehnologijama,  otvaraju široke mogućnosti našim studentima. Sve ovo će unaprijediti kvalitet edukacije, promijeniti pogled i interesovanje za stomatologiju kao buduće zanimanje. Sljedeći domaćini sastanka su Berlin, 2019. Turska, 2020. Strazbur, Francuska.

UCG: Prepoznatljiva imena u svijetu medicine česti su gosti Medicinskog fakulteta gdje govore o zanimljivim i aktuelnim temama.  Koga da očekujemo ove godine?

DEKAN RADUNOVIĆ: U cilju unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa, kroz program Kontinuirane medicinske edukacije (KME), uz saradnju sa Centrom za nauku Kliničkog centra (CzNKC) i Ministarstva zdravlja Crne Gore, omogućili smo gostovanje eminentnih akademskih autoriteta iz regiona i Evrope, koji su održali predavanja na Medicinskom fakultetu, a neki i praktično demonstrirali svoje umijeće u zdravstvenim ustanovama, prije svega u KCCG.

Među gostujućim predavačima tokom ove studijske godine su predavači, prepoznatljivi na akademskoj mapi Evrope i USA, kao što su prof. dr Milenko Bevanda, prof. dr Elizabeta Ristanović, prof. dr Memet Ozek iz Turske, koji je gostujući profesor i na Harvardu, potom prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Polona Selič, prof. dr Borut Peterlin, prof. dr Cihan Uras, doc. dr Halil Kara (Turska).

UCG: Zapažene su humanitarne akcije i promotivne aktivnosti studenata Medicinskog fakulteta...

DEKAN RADUNOVIĆ: Osim odličnih ocjena tokom studija, studenti Medicinskog fakulteta nalaze vremena da na najbolji način afirmišu Medicinski fakultet i humanu misiju svoje profesorije.

Aktivno su participirali u promociji zdravlja tokom datuma koji su simbolično označeni u kalendaru Svjetske zdravstvene organizacije, kao dani kada moramo aktivnostima skrenuti pažnju društvu na narastujuće zdravstvene probleme. Cijela studijska godina je bila dinamična...

 

 

Povezane vijesti - humanitarne aktivnosti studenata u 2018/2019. godini

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/46711-obiljezavanje-svjetskog-dana-karcinoma-koze

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/42455-akcija-dobrovoljnog-davanja-krvi-studenata-medicinskog-fakulteta

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/42394-studenti-obiljezili-svjetski-dan-oralnog-zdravlja

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/42177-humanost-nema-cijenu

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/41365-akcija-dobrovoljnog-davanja-krvi-studenata-stomatologije

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/37277-humanitarna-akcija-studenata-medicinskog-fakulteta

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/35819-promocija-oralnog-zdravlja

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/35539-studenti-medicine-ukazali-na-probleme-pacijenata-multiple-skleroze

 

 

 

https://www.cdm.me/drustvo/radunovic_-iskustvo-i-znanje-stice-se-razgovorom-i-pregledom-pacijenata/

https://portalanalitika.me/clanak/336733/radunovic-iskustvo-i-znanje-stice-se-razgovorom-i-pregledom-pacijenata

http://www.antenam.net/drustvo/122988-radunovic-iskustvo-i-znanje-stice-se-razgovorom-i-pregledom-pacijenata

https://fosmedia.me/infos/drustvo/radunovic-iskustvo-i-znanje-stice-se-razgovorom-i-pregledom-pacijenata

https://volimpodgoricu.me/2019/06/10/dekan-medicinskog-fakulteta-ucg-iskustvo-i-znanje-stice-se-razgovorom-i-pregledom-pacijenata/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/243267/stvorena-baza-za-skolovanje-kvalitetnih-ljekara.html

Dokumenti

Broj posjeta : 1149