Medicinski fakultet, 27.06.2019

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije UCGX

Na osnovu mail-a koji je upućen Dekanu Medicinskog fakulteta od strane Rektorata UCG, dana 27.06.2019.godine, bodovanje prijavljenih kandidata za upis na Medicinski fakultet studijske 2019/2020 godine, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijumu i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je od strane Rektorata dostavljen na postupanje Medicinskom fakultetu.

Dokumenti

Broj posjeta : 3314