Medicinski fakultet, 05.07.2019

Inauguraciona predavanja kandidata za izbor u akademsko zvanje redovni profesor1. KANDIDAT: Prof. dr MIROSLAV RADUNOVIĆ

OBLAST: Anatomija iz Morfološke grupe bazičnih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

NAZIV PREDAVANJA: "Klinički značaj morfometrijskih karakteristika optičkog kanala i živca"

TERMIN PREDAVANJA: 05.07.2019. godine (petak) u lO.OOh. Sala Senata Univerziteta Crne Gore

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJEŠTAJ SENATU:

  1. Prof. dr Duško Bjelica, član Senata
  2. Prof. dr Miloš Knežević, član Senata
  3. Prof.mr Nenad Šoškić, član Senata

Kroz predavanje prof. dr Miroslav Radunović je ukazao na značaj anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi,  kao i na potrebu multidisciplinarnog pristupa rješavanju oftamoloških problema prilikom kompresije na vidni živac

 

 

2. KANDIDAT: Prof. dr JASMINKA ANĐELIĆ

OBLAST: Grupa opštih stomatoloških predmeta (Dentalna morfologlja i Stomatološki materijali) i Ortopedija vilice na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

NAZIV PREDAVANJA: "Ortodoncija - definicija, značaj, ciljevi i dijagnostika"

TERMIN PREDAVANJA: 05.07.2019. godine (petak) u 11.OOh, Sala Senata Univerziteta Crne Gore

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJEŠTAJ SENATU:

  1. Prof. dr Duško Bjelica, član Senata
  2. Prof. dr Miloš Knežević, član Senata
  3. Prof.mr Nenad Šoškić, član Senata

U svom predavanju prof.dr Jasminka Anđelić istakla je izuzetan značaj dijagnostike i utvrđivanja plana terapije, bez kojih, po njenim riječima, nema pravilno izbora ortodonskog aparata, a ni uspjesnog lijecenja.

Broj posjeta : 1182