Medicinski fakultet, 29.06.2017

Medicinski fakultet je bio domaćin grupi naučnika iz Italije sa Instituta za Biomembrane, Bioenergetiku i Molekularnu Biotehnologiju iz Barija (IBIOM).U periodu od 25.  do 30. juna 2017. godine, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici je bio domaćin grupi naučnika iz Italije sa Instituta za Biomembrane, Bioenergetiku i Molekularnu Biotehnologiju iz Barija (IBIOM).

IBIOM je svetski priznata naučna institucija, poznata po originalnim doprinosima u naučnom istraživanju iz oblast biohemije, molekularne biologije, biofizike i biomedicine.

 Osnovna svrha ove posete je bila naučna kolaboracija, diseminacija znanja i stimulacija izvrsnosti u naučnom istraživanju. Poseta je organizovana kao deo Bilateralnog projekta između Nacionalnog Saveta za Naučno Istraživanje u Italiji i Ministartva Nauke Republike Crne Gore pod nazivom: “Disfunkcija mitohondrija u rastu kancera, rezistentnosti na ljekove, i hemijoterapijom- indukovanoj neuropatiji.”

 U toku posete gosti su održali seminar na temu: “Ćelijski eksperimentalni modeli u naučnom istraživanju  i dijagnozi malignih oboljenja.” Seminar su pohađali lekari i laboratorijsko osoblje Kliničkog Centra Crne Gore, brojni predavači sa Univerziteta Crne Gore i studenti medicine.