Medicinski fakultet, 01.11.2019

Potpisan Memorandum o saradnji sa Medicinskim fakultetom u MostaruDelegacija Medicinskog fakulteta  Univerziteta Crne Gore je 28. oktobra 2019. godine bila u posjeti  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Delegaciju su sačinjavali Prof. dr Miodrag Radunović, dekan i Prof. dr Žarko Dašić, prodekan za međunarodnu saradnju.

Cilj posjete je bio potpisivanje Sporazuma o saradnji između dva fakulteta, unapređenje naučne i nastavne saradnje kao i saradnje u ostalim područjima zajedničkog djelovanja.

Jedan od potpisnika je i Rektor Sveučilišta u Mostaru Prof. dr Zoran Tomić. Tokom posjete delegacija je obišla i naučno-nastavne  jedinice Medicinskog fakulteta u Mostaru.

Broj posjeta : 361