Medicinski fakultet, 14.12.2019

Gostujuća predavanja vodećeg istraživača Medicinskog centra za oboljenja retineKroz program “Gostujući predavači”, u okviru projekta podržanog od strane Ministarstva nauke Crne Gore “Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina”, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore će 20. decembra gostovati prof. dr Stela Vujošević, vodeći istraživač Medicinskog centra za oboljenja retine u Univerzitetskoj bolnici “Maggiore della Carita” u Novari, Italija.

Posebno iteresovanje u naučnoistraživačkom radu profesorka Vujošević iskazuje za oboljenja retine, naročito u oblasti biohemijskih, molekularnih i kliničkih biomarkera, kao i dijagnostičkih tehnika u oftalmologiji. Njena eksperimentalna istraživanja uglavnom se odnose na dijagnostičku, prognostičku i prediktivnu vrijednost očnih inflamantornih biomarkera (uključujući i upotrebu omics tehnika) u pacijenata sa dijabetom i drugim oftalmološkim inflamatornim stanjima. Glavna tema njenog kliničkog istraživanja je vidna funkcija u ranim i uznapredovalim stadijumima stečenih bolesti retine. Rukovodilac projekta je prof. dr Aneta Bošković, redovni profesor i prodekan za nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji je ujedno i nosilac projekta.    

 

Petak, 20. decembar u 10:00  Amfiteatar Dekanata Medicinskog fakulteta   

Najnovija dostignuca u terapiji degenerativnih i vaskularnih makulopatija

Pauza 15 minuta

Primjena ne-invazivnih “imaging" biomarkera  u terapiji dijabetesnog makularnog edema:

Koncept precizne medicine

 

Ministarstvo nauke Crne Gore kroz program "Gostujući predavači" angažuje istaknute naučnike, profesore univerziteta ili preduzetnike iz svijeta radi realizacije intenzivnih kurseva za studente i/ili naučno i akademsko osoblje na univerzitetima u našoj zemlji, u oblastima koje smo izdvojili kao piroritetne Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore. Programi se odnose na aktuelne i perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse i u kojima nacionalni visokoobrazovni sistem nije razvio strukturirane i visoko-kvalitetne studijske programe ili predmete. Podsjetimo, namjera Ministarstva je da ovim putem otvori vrata za uspostavljanje novih studijskih programa ili predmeta na univerzitetima i strateško partnerstvo sa institucijama iz kojih predavači dolaze gdje prednost ima saradnja sa crnogorskom naučnom dijasporom.

Broj posjeta : 466