Medicinski fakultet, 23.12.2019

Gostujuća predavanja prof.dr Srdjana DjurovićaNa Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kroz program “Gostujući predavači”, u okviru projekta “Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina”, podržanog od strane Ministarstva nauke Crne Gore, gostovaće Prof.dr Srdjan Djurović, vodeći istraživač u Univerzitetskoj bolnici i Institutu kliničke medicine u Oslu, Norveška. Posebno iteresovanje u naučnoistraživačkom radu Profesor Djurović  iskazuje u oblasti molekularne dijagnostike, individualizacije dijagnostike i terapije, kao i molekularnog modeliranja bolesti upotrebom tehnologija molekularne medicine. Rukovodilac projekta je prof.dr Aneta Bošković, redovni profesor i prodekan za nauku Medicinskog fakulteta UCG, koji je ujedno i nosilac projekta. Predavanja će se održati u  

 Amfiteatru Dekanata Medicinskog fakulteta u 13:30 prema sledećem rasporedu:   

utorak, 24. decembar


Upotreba matičnih ćelija u funkcionalnim genomskim istraživanjima

 

četvrtak, 26. decembar


Upotreba matičnih ćelija u eri precizne medicine

 

 

Ministarstvo nauke Crne Gore kroz program "Gostujući predavači" angažuje istaknute naučnike, profesore univerziteta ili preduzetnike iz svijeta radi realizacije intenzivnih kurseva za studente i/ili naučno i akademsko osoblje na univerzitetima u našoj zemlji, u oblastima koje smo izdvojili kao piroritetne Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore. Programi se odnose na aktuelne i perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse i u kojima nacionalni visokoobrazovni sistem nije razvio strukturirane i visoko-kvalitetne studijske programe ili predmete. Podsjetimo, namjera Ministarstva je da ovim putem otvori vrata za uspostavljanje novih studijskih programa ili predmeta na univerzitetima i strateško partnerstvo sa institucijama iz kojih predavači dolaze gdje prednost ima saradnja sa crnogorskom naučnom dijasporom.

Broj posjeta : 200