Medicinski fakultet, 13.01.2020

Prof. dr Miroslav Radunović o priznanju UCG i naučnim izazovima u oblasti medicineX

 

"Kada dobijete ovakvu nagradu tada osjetite jedan poseban vid zadovoljstva u smislu satisfakcije za uloženi trud i zalaganje. Zadovoljstvo je tim veće što je vaš rad prepoznat i od strane vaših kolega, a postajete i svjesni da ste dali skroman naučni doprinos koji će doprinijeti većoj međunarodnoj vidljivosti i pozicioniranju fakulteta odnosno Univerziteta", kazao je prof. dr Miroslav Radunović.On je dobitnik Priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore u 2019. godini.

U 2019. godini publikovao je četiri naučna rada u časopisima koji se nalaze u renomiranim međunarodnim bazama podataka, dok su tri rada saopštena na kongresima od međunarodnog značaja u 2019. godini.

Svoju stručnu djelatnost iskazao je i kao član Uređivačkog odbora časopisa „Medical. Kao saradnik – aktivni istraživač učestvovao je u realizaciji nacionalnih naučnoistraživačkih projekata. U ovoj godini učestovao je kao član Projektnog tima iz Crne Gore na bilateralnom naučno istraživačkom projektu i kao član istraživačkog tima na projektima DEMOSTRATE i RECOGNISED.

"U želji da damo doprinos nauci u našim skromnim uslovima izazov je bio odabrati cilj tokom istraživanja koji do sada nije bio predmet interesovanja naučne misli. Nakon objavljivanja dobijenih rezultata, dobili smo podstrek za intenziviranje istraživanja zajedno sa partnerskim institucijama iz regiona i iz zemalja EU. S obzirom na to da Medicinski fakultet predstavlja centar naučno istraživačke djelatnosti u oblasti medicinskih nauka ovu ulogu nastavnici i svi zaposleni na fakultetu moraju svakodnevnim aktivnostima stalno da potvrđuju. Kroz veliki broj projekata koji se realizuju na Medicinskom fakultetu, značajno povećanje broja objavljenih radova u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka, a posebno kroz povećanje mobilnosti i razmjene iskustava sa zaposlenima na Univerzitetima u Evropi i svijetu smatram da su nastavnici i saradnici na Medicinskom fakultetu i u ovom segmentu bili na visini zadatka", kazao je Radunović.

Kao poseban uspjeh ističe da su nastavnici i saradnici Katedre za Anatomiju Medicinskog fakulteta UCG u posljednjih dvije godine objavili 20 radova u časopisima koji se nalaze u indeksiranim bazama podataka (SCI, SCIE, SCOPUS).

"Naglasio bih i da je kao rezultat saradnje nastavnika sa predkliničkih disciplina Medicinskog fakulteta sa naučnicima iz razvijenih zemalja Evrope stigao i poziv da Medicinski fakultet bude partner na realizaciji projekta: »Retinal and cognitive dysfunction in type 2 diabetes: unraveling the common pathways and identification of patients at risk of dementia« - RECOGNISED koji se realizuje kroz okvirni program za istraživanje i inovacije »HORIZON 2020« i realizovaće se u periodu 1.2020. – 31.12.2023. godine", kazao je Radunović.

U narednoj godini zajedno sa kolegama i saradnicima na Katedri za Anatomiju on planira dalji rad na realizaciji započetih projekata, kao najvažniji cilj je osnivanje Centra za vaskularnu anatomiju u okviru Instituta za morfološku grupu predmeta Medicinskog fakulteta UCG.

Image

Broj posjeta : 1077