Medicinski fakultet, 22.01.2020

Medicinski fakultet UCG inovira sadržaje nastave formiranjem centaraX

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Miodrag Radunović najavio je da će se, na ovom fakultetu, u skladu sa svjetskim trendovima, savremenim metodologijama i kroz formiranje novih sadržaja na fakultetu, unaprijediti kvalitet nastave, a pogotovo kroz realizaciju projekata.

Image„Cilj nam je da  doktori medicine ovog fakulteta budu prepoznati po usvojenim znanjima i vještinama baziranim na ishodima učenja uz  očuvanje akademskog integriteta, što je podsticajni milje za nauku i istraživanje“, kazao je Radunović.

Prema njegovim riječima, savremeni modeli obrazovnog procesa planirani su uz modernu tehnologiju i formiranje multifunkcionalne sale na Morfološkom institutu za grupu predmeta Anatomija, Histologija, Patologija i Sudska medicina.

„Formiranjem Centra za simulaciju intenziviraćemo savremene principe usvajanja dijela kliničkih vještina kroz praktičan rad sa studentima u manjim grupama i implementaciji kliničkih vještina i tehnika u savremenu kliničku praksu, a sve u duhu primjenljive nauke sa međunarodno uporedivim ishodima učenja“, najavio je Radunović.

Na Medicinskom fakultetu koji je centar naučno istraživačkog rada u oblasti biomedicine i centar interdisciplinarnih istraživanja počeće istraživanje „Stomatološka poliklinika za mobilni pristup (MADE)“, međunarodnog projekta u okviru drugog poziva Interreg - IPA CBC programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020.

„Formiraće se Zajednički centar znanja za razvoj neophodnih preventivnih programa i kapaciteta primarne zdravstvene zaštite za rano otkrivanje i intervenciju“, kazao je dekan Radunović.

Sa početkom 2020. godine počeo je i međunarodni četvorogodišnji naučnoistraživački projekat „Otkrivanje zajedničkih puteva i prepoznavanje pacijenata koji su u riziku od demencije (RECOGNISED)“ u okviru programa HORIZONT 2020, u kojem će se uspostaviti strateško partnerstvo sa renomiranim naučnoistraživačkim institucijama u Evropi.

Dekan Radunović navodi da će se nastaviti i rad na ranije započetim nacionalnim, bilateralnim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima. 

„Prepoznatljivi kvalitet, kreativnost i energiju studenata i doktora treba usmjeravati na radu i promociji javnog zdravlja i politika koje će biti generator razvoja društvene zajednice.U okviru doktorskih studija doktorandi prvi put na Medicinskom fakultetu mogu birati u okviru doktorskih studija kao izborni modul Javno zdravlje“, kazao je dekan.

Kroz veću mobilnost studenata, nastavnika i saradnika kvalitetnijih modela motivisanosti nastavnog osoblja, obrazovnim sadržajima,  stručnim usavršavanjem studenata i nastavnog kadra, težnja Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore je promocija i konkurentnost sa svjetski priznatim fakultetima, prepoznatljiv identitet na mapi akademske zajednice, uz benefit društva  u cjelini.

 

Medijske objave:

https://portalanalitika.me/clanak/356868/medicinski-fakultet-ucg-inovira-sadrzaje-nastave-formiranjem-centara

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 745