Medicinski fakultet

Predispitne obaveze na Medicinskom fakultetu UCG oslobodiće studente dijela gradiva
Predispitne obaveze na Medicinskom fakultetu UCG oslobodiće studente dijela gradiva

Predispitne provjere znanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crre Gore biće organizovane  na predmetima čiji sadržaji to dozvoljavaju, elektronskim putem, sve dok traju Privremene mjere za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa“, kazala je prodekanica za nastavu Medicinskog fakulteta prof. dr Aleksandra Božarić-Vuksanović.

Za one predmete na kojima nije moguće organizovati provjere znanja, zbog specifičnosti i vrednovanja kliničkih vještina, prestankom mjera, biće organizovane u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pojasnila je prodekanka ovog fakulteta. Ona je istakla da će se pri tome voditi računa o opterećenosti studenata.

„Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore je predviđeno da ukoliko se polaganjem predispitnih obaveza studenti oslobađaju dijela gradiva, polaganje će biti organizovano u posebnom terminu prije ispita ili zajedno sa ispitom“, objašnjava prodekankaImage Božarić-Vuksanović.

Na Medicinkom fakultetu, predispitne provjere znanja elektronskim putem, realizovane su, uz ideje i prijedloge unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanje studentskih znanja prema standardima.

„One se ne mogu procentualno izražavati s obrizom na to da Medicinski fakultet ima pet studijskih programa usmjerenih na zdravlje ljudi, ističe Božarić-Vuksanović.

Na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, uz napore nastavnog osoblja, koje je ujedno i profesionalno angažovano u vrlo osjetljivoj epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji, teorijska i praktična nastava se održavala prema modelima predloženim od strane Univerziteta Crne Gore.

„U interesu studenata,  a sa ciljem kvaliteta održavanja kontinuiteta nastavnog procesa, nastavnici i saradnici koriste, kao i do sada, kombinovane modele učenja uz interakciju sa studentima  putem telefona i mejla, a uz apsolutnu dispoziciju studentima“, navodi prodekanka Božarić-Vuksanović.  

Studenti svih studijskih programa Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dodaje ona, su izuzetno odgovorno i savjesno pristupili konceptu učenja na daljinu. 

„Shodno tome, vjerujemo, da će kao i do sada odgovoriti svim predviđenim zadacima kao što su i predispitne provjere znanja, zaključuje Božarić-Vuksanović.

 

Medijske objave:

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/predispitne-obaveze-na-medicinskom-fakultetu-ucg-oslobodice-studente-dijela-gradiva

https://www.aktuelno.me/crna-gora/predispitne-obaveze-na-medicinskom-fakultetu-oslobodice-studente-dijela-gradiva/

https://www.antenam.net/drustvo/157187-predispitne-obaveze-na-medicinskom-fakultetu-ucg-oslobodice-studente-dijela-gradiva

https://www.portalanalitika.me/clanak/predispitne-obaveze-na-medicinskom-fakultetu-oslobodice-studente-dijela-gradiva

https://m.cdm.me/drustvo/predispitne-obaveze-na-medicinskom-fakultetu-oslobodice-studente-dijela-gradiva/

https://www.mladiniksica.me/predispitne-provjere-na-medicini-elektronski-gdje-je-moguce/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/277741/predispitne-provjere-oslobodice-studente-dijela-gradiva.html

https://www.standard.co.me/drustvo/predispitne-obaveze-na-medicinskom-fakultetu-ucg-oslobodice-studente-dijela-gradiva/

https://www.pobjeda.me/clanak/predispitne-provjere-oslobodice-studente-medicine-dijela-gradiva

 

 

Broj posjeta : 81

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.