Medicinski fakultet

Predavanje na temu - Zloupotreba novih psihoaktivnih supstanci – toksikološki izazovi
Predavanje na temu - Zloupotreba novih psihoaktivnih supstanci – toksikološki izazovi

Gostujuće predavanje prof. dr Zorice Bulat u okviru projekta

“Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina”

 Četvrtak, 14. maj, u 11:00 

ZOOM  sastanak 

ID: 788 4560 9508

Password: 3jqbHx

https://us04web.zoom.us/j/78845609508?pwd=SDNWaFdTMEhobTZXa3NKUnU5UGRwdz09


Zloupotreba novih psihoaktivnih supstanci – toksikološki izazovi

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 14. maja će održati online predavanje prof.dr Zorica Bulat, sa Katedre za toksikologiju “Akademik Danilo Soldatović”, Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, a u kroz program “Gostujući predavači”, u okviru projekta  “Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina”, podržanog od strane Ministarstva nauke Crne Gore.

Profesorka Bulat učestvuje u nastavi na integrisanim, specijalističkim i doktorskim akademskim studijama i rukovodilac je specijalizacije iz Toksikološke hemije na istom fakultetu. Posebno interesovanje u naučnoistraživačkom radu profesorka Bulat iskazuje za toksičnost metala i perzistentnih organskih zagađivača, naročito u oblasti toksikološke procjene rizika od zagađivača životne sredine, kao i za toksičnost ljekova i psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo nauke Crne Gore kroz program "Gostujući predavači" angažuje istaknute naučnike, profesore univerziteta ili preduzetnike iz svijeta radi realizacije intenzivnih kurseva za studente i/ili naučno i akademsko osoblje na univerzitetima u našoj zemlji, u oblastima koje smo izdvojili kao piroritetne Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore.

Programi se odnose na aktuelne i perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse i u kojima nacionalni visokoobrazovni sistem nije razvio strukturirane i visoko-kvalitetne studijske programe ili predmete.

Podsjetimo, namjera Ministarstva je da ovim putem otvori vrata za uspostavljanje novih studijskih programa ili predmeta na univerzitetima i strateško partnerstvo sa institucijama iz kojih predavači dolaze gdje prednost ima saradnja sa crnogorskom naučnom dijasporom.

Rukovodilac projekta je prof.dr Aneta Bošković, redovni profesor i prodekan za nauku Medicinskog fakulteta UCG, koji je ujedno i nosilac projekta.    

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.