Medicinski fakultet, 08.07.2020

Za drugi upisni rok na Medicinskom fakultetu 48 mjesta na Medicini i 17 slobodnih mjesta na Stomatologiji X

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Miodrag Radunović kazao je da je, kao i uvijek interesovanje za upis na Medicinski fakultet  veliko.

„Najbolji đaci gimnazije i srednjih  stručnih škola, (medicinska) iskazali su interesovanje za upis na studijske programe Medicina, Stomatologija i Farmacija. Humanost, etičnost, empatija i želja da se pomogne  čovjeku je osnovni motiv svakog zaljubljenika u bijeli mantil i ljekarsku profesiju“, kazao je Radunović.

Svjesni da ljekarski poziv traži odricanja, ulaganje ogromne energije u sticanje znanja, nesebično davanje sebe drugom u ciljImageu zaštite zdravlja i liječenja, nije umanjilo njihovo interesovanje za ovaj humani posao, dodaje on.

 „Vjerovatno najbolji đaci i upisuju Medicinski fakultet, znajući da se mora učiti cjeloživotno, jer nauka napreduje iz časa u čas, a praćenje savremenih trendova najvažnije je u medicini, jer ljudski život nema cijenu“, smatra Radunović.

On isitiče da borba za svakog čovjeka traži humanog, stručno kompetentnog ljekara, a to se postiže kontinuiranim učenjem.

Interesovanje za upis u I godinu studija, za studijsku 2020/21. godinu je bilo veliko i za studijski program Farmacija, kao i za primijenjene studijske programe Visoka medicinska škola i Primijenjena fizioterapija.

„Na studijskom programu Farmacija, pravo upisa steklo je 32  kandidata sa diplomom „Luča“.  Na studijskom programu Visoka  medicinska škola pravo upisa steklo je 50 najbolje rangiranih kandidata, a   na studijskom programu Primijenjena fizioterapija njih 45.

Prijemni ispit iz predmeta Biologija i Hemija, polagali su  kandidati zainteresovani za upis na studijskim programima Medicina i Stomatologija.

„Nakon ocjenjivanja testova, rezultati nijesu  ohrabrujući. Komisije sastavljene od eminentnih profesora Prirodno-matematičkog fakulteta i Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji predaju Biologiju i Hemiju na Medicinskom fakultetu UCG, formirali su  pitanja iz udžbenika gimnazije, iz kojih su kandidati učili tokom školovanja i imali najbolje ocjene, a većina su i nosioci diplome „Luča“. Pitanja su bila koncipirana po sličnom modelu brošure “Zbirka zadataka iz Biologije i Hemije za pripremu prijemnog ispita, Beograd 2009. god.“, koja je  do sada bila osnova njihove pripreme“, saopštio je dekan Radunović.

Ne treba da se obeshrabre, poručuje dekan Radunović, vjerovatno je bilo manje učenja, nesnalaženja, stres zbog epidemiološke situacije, ili pak možda loš dan.

Za drugi upisni rok na Medicinskom fakultetu, ostalo je 48 slobodnih mjesta na studijskom programu Medicina i 17 slobodnih mjesta na studijskom programu Stomatologija. Termin drugog upisnog roka biće objavljen od strane Univerziteta Crne Gore.

"Zainteresovani kandidati imaće dovoljno mjesta i vremena da uz kvalitetnije učenje ostvare svoj cilj, upis na studije Medicine i Stomatologije, zaključuje Radunović.

Za 22 godine postojanja, na Medicinskom fakultetu  je diplomiralo 574 doktora medicine, koji rade u Crnoj Gori, regionu i zemljama EU, 115 doktora stomatologije i 258 doktora farmacije.

 

Medijske objave:

https://volimpodgoricu.me/2020/07/08/za-drugi-upisni-rok-na-medicinskom-fakultetu-48-mjesta-na-medicini-i-17-slobodnih-mjesta-na-stomatologiji/

https://www.antenam.net/drustvo/164142-dekan-medicinskog-fakulteta-interesovanje-za-upis-veliko

 

Broj posjeta : 7045