Medicinski fakultet, 30.07.2020

Posjeta eksperata Svjetske zdravstvene organizacije Medicinskom fakultetuX

Juče, 29. jula 2020. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održan je sastanak sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Radna posjeta Medicinskom faluktetu, u sastavu šefica SZO kancelarije u Podgorici, dr sci. med Mina Brajović i doc. dr Golubinka Boševska, ekspert SZO za virusologiju, načelnica laboratorije za virusologiju u Institutu za javno zdravlje u Skopju, organizovana je u sklopu SZO ekspertske misije tokom koje će biti sagledani tehnološki I kadrovski kapaciteti za testiranje na COVID 19, identifikovali izazovi i opcije za dalje proširivanje i unapređenje kapaciteta za molekularno-genetičku dijagnostiku COVID 19 u okviru nacionalnog zdravstvenog sistema Crne Gore.

Na održanom sastanku na Medicinskom fakultetu, rukovodilac Centra za naučno-istraživački rad (CNIR), prof. dr Olivera Miljanovic upoznala je predstavnike SZO sa resursima kojima raspolaže Medicinski fakultet i ulogom CNIR-a u jačanju istraživačkih kapaciteta fakulteta i realizaciji brojnih međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata. Predstavnici SZO su takođe upoznati na sastanku da je Medicinski fakjultet sve svoje resurse u okviru laboratorije za molekularnu genetiiku CNIR-a stavio na privremeno raspolaganje Kliničkom centru Crne Gore u cilju formiranja dijagnostičkog centra za COVID 19 u cilju što efikasnijeg nacionalnog odgovora na pandemiju. Laboratorija za molekularnu genetiku CNIR-a planski je opremana poslednjih godina iz sredstava Univerziteta Crne Gore, u okviru projekta jačanja istraživačkih kapaciteta na UCG.

Inače SZO, kancelarija u Podgorici ima dugogodišnju saradnju sa Medicinskim fakultetom UCG. Prije nekoliko godina zajedničkom aktivnošću kancelarije SZO u Podgorici i Medicinskog fakulteta UCG sprovedena je inovacija nastavnih programa na Medicini u skladu sa savremenim zdravstvenim prioritetima koji se odnose na prevenciju i kontrolu povreda i nasilja, sa posebnim fokusom na djecu.

Broj posjeta : 1007