Medicinski fakultet

Preporuke za zaštitu zdravlja studenata i zaposlenih u visoko školskom obrazovanju tokom trajanja pandemije COVID-19
Preporuke za zaštitu zdravlja studenata i zaposlenih u visoko školskom obrazovanju tokom trajanja pandemije COVID-19

Preporuke za zaštitu zdravlja studenata i zaposlenih u visoko školskom obrazovanju tokom trajanja pandemije COVID-19 dostupne su u prilogu. 

Dokumenti

Broj posjeta : 287