Medicinski fakultet

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Programa za razmjenu znanja Centralno-evropske inicijative (CEI)
ORGANIZACIONE JEDINICE UNIVERZITETA CRNE GORE

DEKANIMA I DIREKTORIMA

Poštovane/i,

Centralno-evropska inicijativa (CEI), u okviru Programa za razmjenu znanja (Know-how Exchange Programme – KEP) objavila je poziv za podnošenje projektnih predloga, sa ciljem podrške osnaživanju kapaciteta i razmjene znanja i ekspertize između zemalja članica EU i zemalja koje nisu dio Unije.

Rok za dostavljanje prijava je 21. jun 2021.

Projekti će biti finansirani iz sredstava Fonda CEI pri EBRD koji u cjelosti finansira Vlada Republike Italije. Poziv je otvoren za sve javne i privatne ustanove registrovane u zemljama članicama CEI. Uslov za prijavljivanje je učešće najmanje dva partnera po projektu (jedna institucija kao pružalac usluga i jedna u svojstvu korisnika projekta).

Maksimum odobrenih sredstava po projektu je 40.000 eura, dok ukupan iznos budžeta poziva iznosi 250.000 eura.

Detaljne informacije o uslovima i načinu apliciranja su dostupne na sljedećem linku: https://application.cei.int/kep-2021/.

Uzimajući u obzir činjenicu da je pravilima programa dozvoljeno da jedna institucija može predati jednu aplikaciju u svojsvu aplikanta i jednu u svojstvu partnera, te da je UCG jedno pravno lice, molimo vas da nas informišete da li vaša jedinica planira da prijavi projekat na tekući CEI poziv.

Cilj je da se stekne uvid u to na koje oblasti se odnose projektni predlozi, kako bi se planirala prijava na nivou UCG ili eventualno izvršila preliminarna selekcija projekata ukoliko je broj predloga sa kojima se planira aplicirati veći od dozvoljenog, te na taj način izbjegla moguća diskvalifikacija projektnih predloga.

U ovu svrhu potrebno je dostaviti apstrakt projekta, informaciju o tome na koju oblast se odnosi, kao i ciljeve projekta.

Tražene podatke potrebno je dostaviti na mejl adresu irouom@ucg.ac.me najkasnije do srijede 19. maja.

Broj posjeta : 156

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.