Medicinski fakultet

Dr med Miljana Andjelić, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Miljana Andjelić, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Uticaj maternalnih polimorfizama gena folatnog metabolizma na pojavu hromozomskih aneuploidija kod potomstva,,

Dana 07.06.2021. godine u 14,00 časova

U Sali za sastanke (dekanat) na Medicinskom fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • dr Aleksandra Vuksanović Božarić – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Olivera Miljanović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta UCG, mentor - član
  • dr Vesna Miranović – vanredni profesor Medicinskog fakulteta UCG, član

 

Broj posjeta : 359

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.